0880 318 988 info@thai.fujitest.co

เครื่องทดสอบวัสดุ

เครื่องทดสอบของฟูจิให้
วิวัฒนาการทางกลและความน่าเชื่อถือ
ในการทดสอบความล้าของโลหะ ,
การทดสอบแรงกระแทก , เครื่องวัดแรง และ
การทดสอบคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ

การปรับเทียบมาตรฐาน และ การซ่อมบำรุง

บริการการสอบเทียบของ
อุปกรณ์การทดสอบและตรวจจับของเรา
เสนอการปรับเทียบมาตรฐานสองชนิด คือ “การสอบเทียบ JCSS
( กับ MRA)” และ “การสอบเทียบ ISO / JIS” เราเลือกใช้
มาตรฐานของ JIS เป็นกฎเกณฑ์ภายใน

การออกแบบพิเศษต่าง ๆ


รวมถึง เครื่องมือ ตัวขยายสัญญาณจากดิจิตัลมาเป็นอานาล๊อก
และ ตัวสอบเทียบอุปกรณ์วัดระยะยืดอัตโนมัติพร้อมกับคุณลักษณะตามรายการต่าง ๆ มากมายและถูกต้อง นำเสนอในรูปแบบของดิจิตัลที่อ่านง่าย

27/36 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฬ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

เครื่องทดสอบความแข็ง
เครื่องวัดแรง
เครื่องทดสอบแรงสปริง
เครื่องทดสอบแรงกระแทก

ส่งข้อความ
หน้าหลัก
© บริษัทฟูจิเทสติ้งมาชีน 2016/2017